Accesul şi utilizarea portalului www.catalog-usi.ro se fac sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea portalului, logarea şi accesul la servicii presupun implicit acceptarea acestor termeni şi conditii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.


1. ACCES
Scopul permis pentru utilizarea acestui portal este informarea şi documentarea personală asupra produselor şi soluţiilor de construcţii prezentate şi asupra tuturor celorlalte subiecte publicate pe Catalog-usi.ro. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Accesul la informaţiile publicate pe portalul Catalog-usi.ro este gratuit pentru toţi utilizatorii care dispun de o conexiune la Internet. Catalog-usi.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui portal sau a conexiunii Internet prin care un utilizator accesează portalul.

Unele informaţii şi/sau servicii pot fi oferite de Catalog-usi.ro numai utilizatorilor înregistraţi (cei care şi-au creat un cont personal de utilizator, identificat prin adresa de email şi parolă și l-au activat prin reconfirmare explicită, manuală). La data emiterii prezentului document, înregistrarea utilizatorilor prin crearea unui cont personal este gratuită şi accesibilă tuturor doritorilor fără alte condiţii decât aceea de a furniza datele de identificare necesare pentru crearea unui cont individual, așa cum sunt solicitate în formularul de înregistrare (creare cont).


2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ


Conţinutul acestui site, grafica, software-ul, logo-urile, şi orice alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Catalog-usi.ro sau a partenerilor săi.

Catalog-usi.ro sau terte părti pot furniza autorizat, prin intermediul portalului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau site-uri web. Catalog-usi.ro nu garantează, nu este şi nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe acestea. Catalog-usi.ro nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice paguba sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea, exploatarea sau folosirea într-un mod care încalcă legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor a informaţiilor şi materialelor publicate pe portal sau furnizate în cadrul serviciilor oferite de acesta implică răspunderea civilă sau penală.

Catalog-usi.ro îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace accesarea sau utilizarea portalului în mod neautorizat. De asemenea, Catalog-usi.ro îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legii a persoanelor implicate în astfel de acţiuni neautorizate, mai ales dacă există indicii că acestea au ca scop distrugerea sau alterarea conţinutului sau a securităţii portalului sau atacarea şi discreditarea portalului Catalog-usi.ro, a partenerilor săi, a produselor, serviciilor sau angajaţilor săi.3. REGULI DE UTILIZARE
Utilizatorilor portalului Catalog-usi.ro le sunt interzise următoarele:
- copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea în alte scopuri decât cele de informare personală, a materialelor si informatiilor existente pe acest portal;
- încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui portal, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate sau încercarea de a acţiona în acest scop;
- încercarea de a scana, sonda sau a testa, fără autorizaţie, vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua Catalog-usi.ro (sau a reţelei înseşi) şi accesarea oricăror servere sau servicii care nu sunt publice din reţeaua Catalog-usi.ro;
- încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua Catalog-usi.ro prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.
- folosirea, fără acordul scris al posesorilor, a oricăror adrese de e-mail publicate pe sau prin intermediul portalului pentru distribuirea lor în liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spam”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate;
Încălcarea uneia sau a mai multor reguli dintre cele enumerate mai sus atrage după sine răspunderea civilă şi/sau penală. Catalog-usi.ro va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea acestora.


4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI
Catalog-usi.ro îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Catalog-usi.ro nu este răspunzător faţă de utilizatori pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul portalului.
Catalog-usi.ro poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a portalului. Noile condiţii devin valabile în momentul publicării pe portal, fără ca Catalog-usi.ro să fie obligat să informeze personal fiecare utilizator de aceste schimbări.


5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE
Prin folosirea portalului Catalog-usi.ro, utilizatorii recunosc în mod implicit că înţeleg şi sunt de acord cu faptul că utilizarea portalului se face pe propria răspundere. Catalog-usi.ro este absolvit în mod expres de orice responsabilitate exprimată direct sau indirect, indiferent de natura acesteia,  inclusiv dar fără limitare la garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

Catalog-usi.ro nu oferă nici o garanţie că:
- informaţiile vor îndeplini toate cerinţele utilizatorilor,
- serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori,
- rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor publicate pe portal vor fi corecte sau de încredere,
- calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de utilizator în urma consultării portalului va satisface toate cerinţele utilizatorului.

Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate calculatoarelorl sau reţelelor de pe care accesează portalul Catalog-usi.ro sau de orice alte pierderi de date care ar putea fi rezultatul descarcării de informaţii şi/sau utilizării de servicii oferite de Catalog-usi.ro.

Nici o recomandare şi nici o altă informaţie, orală sau scrisă, obţinută de la sau prin intermediul serviciilor oferite de Catalog-usi.ro nu constituie o garanţie dacă nu este stipulată expres în prezentul document.


6. LIMITAREA RĂSPUNDERII
Catalog-usi.ro nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale sau speciale, inclusiv dar fără limitare la pagube privind pierderi de profit, pierderi de date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Catalog-usi.ro a fost informat anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), care au rezultat din:
- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor publicate pe portal sau furnizate prin intermediul serviciilor oferite de acesta;
- accesul neautorizat la sau deteriorarea datelor de înregistrare ale utilizatorului;
- declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părti asupra portalului Catalog-usi.ro sau asupra serviciilor oferite de acesta;
- orice altă problema legată de portalul sau de serviciile Catalog-usi.ro.

Dacă se consideră că un material publicat pe Catalog-usi.ro încalcă anumite drepturi ale unor terţe părţi, este necesara semnalarea acestei situatii la adresa [email protected].

Pentru acele pagini ale portalului Catalog-usi.ro care pot cuprinde opinii ale utilizatorilor, răspunderea asupra conţinutului respectivelor opinii revine în întregime autorilor acestora. Catalog-usi.ro îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi conditiilor de utilizare sau pe care le considera dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini şi/sau imaginii partenerilor sau a terţilor.

Acest portal este oferit în această formă, fără alte garanţii. Catalog-usi.ro nu este şi nu poate fi făcut răspunzător pentru inconveniente, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui portal sau ale conţinutului său.


7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Conform cerinţelor  Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice, prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, care a intrat în vigoare începând cu data de  25 mai 2018 și este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene, înlocuind prevederile locale ale Legii 677/2001, Catalog-usi.ro, proprietarul portalului www.catalog-usi.ro va administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile declarate în prezentul document, datele personale pe care ni le furnizaţi despre Dvs.


Datele se colectează în scopul de a vă oferi servicii de informare personalizate și acces la unele facilitați și/sau informații disponibile pe www.catalog-usi.ro. Datele se colectează prin intermediul formularelor de “CREARE CONT”, “ABONARE LA NEWSLETTER” sau alte formulare disponibile pe www.catalog-usi.ro. Completarea acestor formulare și, implicit, furnizarea datelor personale solicitate, este o operație pe care o realizați din propria inițiativă și dorință, nefiind obligatorie pentru accesarea informațiilor de bază publicate pe portalul www.catalog-usi.ro. Totuși, anumite servicii și facilități avansate sunt disponibile numai utilizatorilor care și-au creat cont sau s-au abonat la newsletter.


Informaţiile colectate sunt destinate utilizării exclusiv în scopul declarat la momentul colectării și nu vor fi comunicate terților, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.


Conform prevederilor legale, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și/sau colective şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa [email protected]. De asemenea, dacă unele din datele despre Dvs. sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.


Pentru o mai bună asigurare a serviciilor de informare şi/sau comunicare oferite de Catalog-usi.ro, portalul utilizează o politică unitară de management al utilizatorilor. Accesarea unuia dintre serviciile care necesită furnizarea de informaţii personale conduce automat la crearea unui cont personal de utilizator, protejat prin parolă individuală. Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare, abonare la newsletter, cerere de ofertă sau orice alte formulare on-line care utilizează datele Dvs. personale, sunteţi de acord ca datele furnizate să fie înregistrate în baza de date a portalului www.catalog-usi.ro şi să primiţi newslettere şi/sau informări electronice cu privire la serviciile, promoţiile, concursurile sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing ale Catalog-usi.ro şi/sau ale partenerilor săi agreaţi.

Contul personal de utilizator vă permite să vă gestionaţi uşor abonamentul la newslettere și serviciile personalizate pe care doriţi să vi le furnizeze Catalog-usi.ro.

Întreaga responsabilitate pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate contului personal de pe portalul Catalog-usi.ro îî revine în exclusivitate utilizatorului. Utilizatorul acceptă să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecţie şi pentru validitatea informaţiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parola unui alt utilizator pentru a-i accesa contul şi a beneficia de serviciile Catalog-usi.ro în numele unui alt membru.

Utilizatorul este în intregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, Catalog-usi.ro nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de consectinţele care pot apărea.

La solicitarea scrisă a utilizatorului, trimisă pe adresa [email protected], Catalog-usi.ro se obligă să corecteze, să actualizeze, să şteargă sau să transforme în date anonime şi să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în conformitate cu prevederile legale.

Catalog-usi.ro se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara situaţiei în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.

8.ALTE CLAUZE

Catalog-usi.ro nu răspunde de atacurile având ca scop furtul si care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor personale ale utilizatorilor.

Catalog-usi.ro nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică, din proprie initiativa, adresa sau orice alte date personale, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile Catalog-usi.ro.

Portalul Catalog-usi.ro îşi rezervă dreptul de a nu accepta şi/sau de a nu lua în considerare materialele nesolicitate trimise pe adresa sa în scopul publicării în paginile portalului sau în alte scopuri. În cazul în care utilizatorii trimit astfel de materiale pe adresa portalului Catalog-usi.ro, acestea vor fi considerate ca fiind neconfidenţiale şi lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate, devenind proprietatea Catalog-usi.ro, liberă de orice eventuale pretenţii, de orice natură ar fi acestea. Aceste materiale pot fi utilizate în orice scop de către Catalog-usi.ro, fără obligatia de a acorda compensaţii pentru utilizarea lor.

Catalog-usi.ro utilizează "cookies" pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin nici un fel de date personale ale utilizatorului şi nu prezintă risc în cazul interceptării de către terţe persoane. Dacă browser-ul utilizatorului este configurat să nu le accepte, anumite pagini ale portalului pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate.

Pe portalul Catalog-usi.ro pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate de astfel de pagini externe nu se află sub controlul Catalog-usi.ro şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Termenii şi condiţiile de utilizare menţionate mai sus se aplică şi pentru newsletterul periodic Catalog-usi.ro, transmis prin email utilizatorilor înregistraţi.

Catalog-usi.ro îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui sau completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagina şi va intra efectiv în vigoare în momentul publicării.

Pentru orice nelămurire sau informații suplimentare în legătură cu prezentul document sau cu prevederile acestuia, va rugăm să vă adresați în scris către: [email protected]

 

© 2024
Folosim module cookies cu scopuri de afisare de continut personalizat,analiza de marketing si statistici pentru imbunatatirea platformei. Apasand Accepta tot,esti de acord cu collectarea de informatii prin cookie-uri sau tehnologii similare. In sectiunea Privacy Policy gasiti mai multe detalii.
Accepta tot Mai tarziu